Lenkey János Általános Iskola

Az iskola 1929-ben épült, állami nyolcosztályos, elemi népiskolaként, Klebelsberg Kunó iskolaépítési programjának keretében. Tervezője Wälder Gyula volt, akinek nevéhez több egri neobarokk épület fűződik a 20. század második évtizedében. Köztük öt iskola.  Ezt  az intézményt évekig a "halas" melléknévvel illették a városban, a szomszédságában működő halpiac nyomán.
(Egyes adatok szerint az iskola elődjének tekinthető az Egri Belvárosi Községi Elemi Népiskola, melynek 1881. június 27-én tartott tanévzárójáról a korabeli "Eger" című lap részletesen beszámol, többek között idézi Derszib Rudolf igazgató ünnepi beszédét.) A háború alatt katonai kórház működött az épületben, de 1946 szeptemberétől már ismét tanítás folyt az intézményben. 1951-től az akkori Pedagógiai Főiskola Gyakorló Iskolája lett, ezt a feladatot 5 éven keresztül látta el. 1956-tól indult iskolában az ének-zene tagozatos oktatás. Mint ilyen iskola, az intézet az elsők között volt az országban. A sorszámozás szerint az 1. sz. Általános Iskola nevet viselte, majd 1990-ben döntött úgy a nevelőtestület, hogy Lenkey János honvédtábornok legyen az iskola névadója.
1996-ban alakult meg a "Halas" Baráti Kör, zömében régi diákok részvételével. Járt az intézményben Kodály Zoltán és Bárdos Lajos – utóbbi művet is írt az intézmény kórusa számára.

magyar