Dobó István tér

A törökök elvonulása után a 18. századtól magyar piac néven szerepelt, később Piac tér, majd Kossuth-tér elnevezést kapott. Fokozatosan válhatott csak a város főtérévé, mivel a polgári korszak beköszöntéig a püspökség, illetve érsekség jelentős épületei köré szerveződött a város centruma, de a közeli Eger-patak gyakori árvizei is akadályozták  ebben a szerepben.

Dobó István: 13. századi nemesi család sarja. Az 1552. évi török ostrom tette ismertté a nevét, amikor a hatalmas túlerővel szemben meg tudta védeni a várat. A védők létszáma körülbelül 2000 fő lehetett, míg az ostromló török katonák száma mintegy 80.000 főre tehető.   A győzelem után Dobó, Déva és Szamosújvár várát kapta jutalmul I. Ferdinándtól, majd az uralkodó 1553-ban erdélyi vajdává nevezte ki. 1556-ban az erdélyi országgyűlés elhatározta, hogy visszahívja Izabella királynét. Ekkor szultáni parancsra török seregek nyomultak Erdélybe. Dobó több mint tíz hónapig védte Szamosújvárat, de mivel Ferdinándtól nem jött segítség, kénytelen volt feladni a várat. A Perényieknek, a Dobó család régi ellenségének köszönhetően, 1569-ben Dobót a pozsonyi országgyűlésre csalták és ott rokonával, Balassa Jánossal együtt elfogták és felségárulás gyanújával börtönbe zárták. Egyúttal főispáni rangjától is megfosztották. Élete utolsó éveit fogságban töltötte a pozsonyi várban. Szabadulásakor (1572) egészsége már erősen megromlott.  Szerednyei várában hamarosan meghalt, a dobóruszkai templomban helyezték örök nyugalomra.

 

magyar