Katona István tér

Katona István történetíró 1732. december 13-án született a Nógrád vármegyei Bolykon. 1750. október 30-án lépett be a jezsuita rendbe, tanulmányait Kassán és Nagyszombatban végezte. 1761-ben szentelték pappá, és hét év múlva a Jézus-társasági fogadalmat is letette.  1770-től a nagyszombati egyetem, 1773-tól 1784-ig pedig a pesti egyetem tanára volt. A rend föloszlatása után az esztergomi egyházmegye papjainak sorába lépett és a Budára áthelyezett egyetemen megtartotta történelmi tanszékét.  25 évi tanítás után, 1784. december 13-án nyugalomba vonult. Esztergomban élt, és következő hat évet utazásra használta fel, eközben egybegyűjtve az országban szétszórt történelmi emlékeket. 1790-től Kalocsán élt, ahol érseki könyvtáros volt. Az 1790-es években, mikor a felvilágosodás eszméi itthon is terjedtek, az egyházat védő, névtelen röpiratokat terjesztett. 1811. augusztus 17-én 79 évesen Kalocsán érte a halál, a székesegyház baloldali kápolnájának oltára elé temették. Fő műve: Historia Critica Regum Hungariae.

magyar