Knézich Károly utca

Knézich (helyesen: Knezić) Károly (1808–1849) honvéd tábornok, az 1840-es évek elején helyezték Egerbe, ahol 1842. július 14-én eljegyezte egy egri szenátor lányát, Kapitány Katalint.1844 júniusában kötöttek házasságot. Házasságukból két leány született. Az 1848. március 15-i forradalom után felajánlotta szolgálatát a magyar seregnek. Katonai sikereinek köszönhetően gyorsan emelkedett a ranglétrán, Damjanich lábtörése után vezérőrnaggyá és a harmadik hadtest főparancsnokává nevezték ki, e minőségében vett részt Buda ostromában. Kossuth Lajos kinevezte a felső-tiszai hadtest parancsnokává, majd a Honvédelmi Minisztériumban szolgált. Kossuth kiszemelte Erdély kormányzójának, de a hadi helyzet romlásával inkább egy rögtönzött hadosztály élére állították. Világosnál tette le a fegyvert. Kötél általi halálra ítélték, nyolcadik volt az aradi vértanúk sorában.

magyar