Markhot Ferenc utca

Markhot Ferenc (1718–1792) egy Vittenc nevű községben született Nyitra vármegyében.  A bolognai egyetemen, a kor egyik legjelesebb felsőoktatási intézményében végzett, mint fizikus-orvos. Orvosi tudása messze földön híressé tette, ezért tevékenységére fölfigyelt Barkóczy Ferenc egri püspök is, aki 1758-ban hívta Egerbe. Markhot, Heves és Külső–Szolnok vármegyék tiszti főorvosa lett, mellette a püspök és a papnevelő intézet orvosa is. Tudományos munkásságának középpontjában a balneológia, vagyis  az egri melegvíz gyógyhatásának kutatása állt. 1769. november 25-én nyitotta meg Egerben, az irgalmasrendi szerzetesek kórházában az első hazai orvos iskolát. A Scola Medicinalisnak a nyitó tanévben tíz hallgatója volt. Az iskola működésének legnagyobb előnye az volt, hogy a hallgatók nemcsak elméleti képzést kaptak, de tudásukat kórházi gyakorlattal is fejlesztették; így vált iskolája a klinikai rendszer korai előfutárává. Mária Terézia 1772-ben nem engedélyezte, hogy az iskola doktori oklevelet adhasson ki. Ezért az intézményt újabb jelentkezők hiányában 1775-ben be kellett zárni, de az addig itt végzett medikusok a nagyszombati egyetemen megkapták az orvosi diplomát.

magyar