Zalár utcai közúti híd

A miseriek, azaz az irgalmasrendiek hídja, halaspiaci híd neveken ismerték elődeink. A mai hídhoz közel, a Tábornok-ház előtt állt a fallal körülvett középkori város második vízimalma. Ez egy lőpormalom volt, melyet a törökök építettek 1658-ban és Evlia Cselebi is említést tett róla. Az Edelspacher-féle összeírásból tudjuk, hogy 1691. július 31-én a lőpormalom felrobbant és leégett, de később nem építették újjá. A lőpormalom helyén lévő kis terület később halaspiacként funkcionált, itt kínálták az árusok a halakat és a békákat a18. századtól, egészen a 20. század elejéig.
Ettől a terecskétől délre egy kis fahíd ívelte át a patakot a 18. században. Ez volt a ma álló híd elődje. A hídon áthaladva jobbra áll a Herner–ház (ma Kálvin-ház), mely az 1750-es években készült a serfőző mester számára. A halaspiaci híd sok-sok évig jó állapotban volt, de szükséges volt korszerűsíteni, ezért 1907 májusában a Zielinski-iroda új hidat tervezett a helyére. A munkálatokat Fekete Fülöp vállalkozó kivitelezte 10 000 koronáért. A munka gyorsan haladt, mivel 1907. július 22-én már próbaterhelést végeztek a vasbeton szerkezetű hídon. Nem sokáig állhatott, mert 1944-ben ez a hídszerkezet is elpusztult. A háború után azonban helyreállították.

 

magyar