Bartakovics Béla Közösségi Ház

Középület, egykori Katolikus Legényegylet, ma Egri Kulturális és Művészeti Központ Bartakovics Béla Közösségi Háza. Magyarországon hetedikként alakult meg az Egri Katolikus Legényegylet, – de mint tisztán magyar egylet – első volt az országban. 1860. szeptember 8-án került sor az egri Legényegylet zászlószentelésére. Ideiglenesen a Dobó utca egyik házában kezdték meg működésüket. Bartakovics Béla egri érsek a kezdetektől fogva támogatta az egylet létrehozását. 
A Káptalan-sori, (ma Knézich Károly utca) akkori Aranyszolga elnevezésű vendéglő épületét választották ki a leendő székház épületének. Ez az épület a káptalan tulajdona volt, s itt működött azután hosszú ideig az Aranyszolga nevű kocsma, illetve vendéglő. Amit szerencsére Eger másik jótevője, a főkáptalan, az épület gazdája, fele áron az egylet számára átadott. A belső átalakítást követően 1861. október 1-jén foglalhatta el állandó székházát a Legényegylet. Bartakovics Béla érsek avatta föl.
A székház bővítésének a gondolata már 1886-ban felmerült, végül a 20. század elején dr. Nagy János alelnök valósította meg a tervet. A Legényegylet 50 éves jubileumára – 1910. szeptember 8-ra – az épületet átépítették, egy emelettel bővítették. Az új épületet ünnepélyes keretek között Szmrecsányi Lajos püspök áldotta meg.
Az 1920-as évek végén a székház szűknek bizonyult, bővítését tervezték. Az egri Nagy Testvérek készítették a terveket és a kivitelezést is. Az építkezés 1929 áprilisában kezdődött el és december 30-ra be is fejeződött. A Katolikus Legényegylet gyönyörű kétemeletes székházát vitéz Subik Károly apátkanonok, a Legényegylet elnöke szentelte fel.
1935-ben a vezetőség megvette a székház melletti épületet. Ezt lebontották, majd helyén kerthelyiséget létesítettek, amely söröző és tánchely céljait szolgálta. 1942-43 telén átmeneti jelleggel hadirokkant üdülővé alakították.
Az államosítás után az ingatlant 1953-ban a Városi Tanács felújíttatta, majd 1983-1985 között a Heves Megyei Tanács korszerűsíttette, ekkor kapta meg a mai belső kialakítását. Később Heves Megyei Művelődési Központ néven működött. 2005-ben felvette Bartakovics Béla egri érsek nevét. Jelenleg a Katolikus Egyház tulajdonában van. Az épület ma is a város kulturális életének egyik centruma.

 
magyar