A volt jezsuita templom, rendház és gimnázium

A volt jezsuita templom, rendház és gimnázium meghatározó épületei a mai főutcának.  A török hódoltság után az újonnan betelepülők a mecseteket visszaalakították keresztény templomokká (a hódoltság előtt is azok voltak, a törökök kevés új épületet emeltek maguknak), így 1687-ben a jezsuiták is egy egykori mecsetben telepedtek meg. Saját új templomuk épületegyüttesét Pethő István jezsuita építész tervezte; alapkövét 1700. július 31-én, Loyolai Szent Ignác ünnepén rakták le, de ekkor csak a rendház építését kezdték el. Az építkezést hamarosan fel kellett függeszteni, mert II. Rákóczi Ferenc csapatai 1705-ben elfoglalták a várost. A rendnek távoznia kellett, mert pápai bulla tiltotta, hogy a felkelőkhöz csatlakozzanak. A rendházat csaknem három évtizeddel az első kapavágás után, 1727-ben fejezték be, miközben az építkezés vezetését P.  Pethő Istvántól P. Geyer Bernát, majd 1716-ban Giovanni Battista Carlone vette át. A templom építését csak 1730 körül kezdték el, és 1743-ban sikerült azt befejezni.

A templom berendezése is sok időt vett igénybe: csak 1772-ben fejezték be. Egy évvel később XIV. Kelemen pápa bullája nyomán Mária Terézia kitiltotta a birodalomból a jezsuita rendet, ezért a szerzeteseknek el kellett hagyniuk az éppen hogy elkészült templomot. A kincseket Budára szállították, az épületeket pedig a ciszterci rend (a pásztói ciszterci konvent) kapta meg.

A templomot először 1792-ben javították, majd az 1800-as nagy tűzvészben a teljes épületegyüttes leégett. 1857-ig még több kisebb természeti csapás után javították, majd 1888-ban restaurálták, illetve 1900-1902 között Alpár Ignác tervei alapján átépítették. 
A templom és a rendház előtti kocsifelhajtó kapuoszlopain két arkangyal, valamint Nepomuki Szt. János és Szt. József szobrai láthatók. A templom homlokzatát díszítő, rokokó stílusú falfülkékben négy jezsuita szent: Loyolai Szent Ignác, Xavéri Szent Ferenc, Régis Szent Ferenc és Kosztka Szent Szaniszló szobrai láthatók.

Az atyák 1754-ben építették föl gimnáziumukat. Az oromzatos homlokzat Ny-i tengelyében díszkapu található, címertartó puttókkal. Az emeleten rokokó stukkókeretes szoborfülkében a két szélső tengelyben Loyolai Szt. Ignác és Gonzága Szt. Alajos, a középső tengelyben valamivel feljebb: Mária Immaculata szobor.

magyar