Historia

Minoriták hídja.  A híd középkori eredetű, a 16. századtól kőhídként említik. Még az 1690-es összeírásban is kőhídként szerepelt, hogy ezután mi történt, nem tudjuk pontosan, de a kőhíd megsemmisült...
Városunk legújabb hídja. Megépítése nem előzmények nélküli, hiszen a középkorban majdnem ugyanezen a helyen már állt egy híd.
Barátok hídja. A híd középkori eredetű, hadi szempontból igen jelentős funkciója volt. A vár bejáratához vezető mocsaras vidék rőzseútját itt, a legmélyebb ponton, híd kötötte össze a patak két...
Meszes–közi híd. Ez a patakáthidalás minden bizonnyal középkori eredetű, hiszen a város centrumát ezen a hídon át lehetett a legrövidebb úton elérni a Káptalan sorról, a mai Knézich Károly utcáról. A...
A miseriek, azaz az irgalmasrendiek hídja, halaspiaci híd neveken ismerték elődeink. A mai hídhoz közel, a Tábornok-ház előtt állt a fallal körülvett középkori város második vízimalma. Ez egy...