Historia

Egykor lakóház, korábbi nevein Szantner-Vasváry-Tury-Panakoszta-ház, ma Farkas Ferenc Zeneiskola. Több kisebb ingatlan egyesítésével jött létre. Az 1753-ból származó Házael-féle telekkönyvi térkép...
Az egykori Ó-Kaszinó, vagy Spetz-Ház, ma a Kepes - Gyűjtemény épülete: a 18. század elejétől több kisebb épület állt a helyén, tulajdonosai is váltogatták egymást. Spetz József gyógyszerész 1795-ben...
A Dobó tér Szent János utca és Érsek utca közötti lakóháza, mely eredetileg két épületrészből állt. A Szent János utca felőli telket 1744-ben Forst Antal üvegesmester vásárolta feleségével, Mercz...
A várfeljárat előtt hangulatos ódon ház áll: ellenőrizhetetlen hagyomány szerint a hódoltság idején benne működött a török dervis (aszkéta életű muzulmán „szent” ember) iskola. Az épület minden...
Eredetileg lakóház, harangöntő-ház, jelenleg a Kopcsik Marcipánia otthona. A házat 1750-1762 között Singer Mihály szobrász, majd özvegye lakta. 1763-1768 között Joel – vagy Johel – József harangöntőé...
Eredetileg Herner-ház néven volt közismert. A Markhot Ferenc utca elején (korábban Ispotály utca) áll, a 18. század első harmadában épült,  s még a század közepe előtt emelettel bővítették. Tervező-...
Kálvin ház
Az egykori Újvilág, ma Hibay Károly utcában lévő épület helyén Heinemann József tímármester háza volt, amelyet 1819-ben le kellett bontani. A telek egy részét 1820-ban Krausz János kertész vásárolta...
Dobó tér 8. - a patak déli partján, az Offenbacher házzal szemközt álló későbarokk lakóház. Két szomszédos telek összevonásával keletkezett épület.  1787-ben Ringelhann József kereskedő építtette az...
Az iskola 1929-ben épült, állami nyolcosztályos, elemi népiskolaként, Klebelsberg Kunó iskolaépítési programjának keretében. Tervezője Wälder Gyula volt, akinek nevéhez több egri neobarokk épület...
Eger legmonumentálisabb, egyik legmeghatározóbb épülete, melynek tömege uralja a belvárost. 1762. június 29-én, amikor Eszterházy Károly elfoglalta az egri püspöki széket, elődje, Barkóczy Ferenc...

Oldalak